Sociale verkiezingen
Image default
Business / Financial Services

BTW specialist Houtsma BTW-advies

BTW-Specialist

Onze BTW-specialist helpt je als je met vragen loopt over BTW-vraagstukken tegen een betaalbare prijs. Door jarenlange ervaring en blijvend bijhouden van onze kennis in het vakgebied kunnen wij een passend advies geven om al uw vragen te beantwoorden. Wij zijn voortdurend bezig om onze kennis op peil te blijven houden door middel van studeren en het houden van overleggen. 

Door het bijhouden van onze kennis kunnen wij een advies geven die beter is dan andere btw-specialisten, zonder dat onze kosten duurder zijn. Dit komt omdat wij minder tijd nodig hebben om vakliteratuur te bestuderen en zo eerder een advies op maat kunnen geven. De bedrijven waar wij al jarenlang helpen als BTW-specialist zijn onder andere zorginstellingen, projectontwikkelaar of bedrijven in de internationale handel. Onze adviezen zijn scherp, pragmatisch en duidelijk. Ook willen wij er graag voor zorgen dat de administratieve last klein gehouden wordt. We willen graag een goed advies geven en samen tot een oplossing komen tegen een betaalbare prijs. 

Diensten Houtsma BTW-advies

Bij Houtsma BTW-advies kan je voor advies terecht bij onze BTW-specialist op het gebied van:

 • De koop en verkoop of huur en verhuur van onroerende zaken
 • Internationale levering van diensten en goederen
 • WMO en zorgvrijstelling
 • Detacheringen en zzp’ers in de zorg
 • Onderwijsvrijstellingen
 • Afstandsverkopen
 • Consignatiegoederen
 • Hulp bij opstellen van de BTW-suppletieaangifte
 • Hulp bij terugvorderen buitenlandse BTW
 • Bezwaar en beroepsprocedures
 • Overige aspecten van de omzetbelasting

Advies op maat

Bij Houtsma BTW-advies helpen wij je graag met alle vragen rondom BTW. Onze BTW-specialist zal een passend advies op maat geven tegen een eerlijke prijs. Op de website kan je meer informatie vinden over de diensten die wij aanbieden en bij welke vraagstukken we advies op maat kunnen geven. Neem contact met ons op voor meer informatie of als je een vraag hebt die je niet kan vinden op de website en graag wilt weten of wij je hierbij kunnen helpen. Via de website kan je telefonisch of per bericht contact met ons opnemen en dan bespreken we samen hoe wij kunnenh helpen. https://www.houtsmabtwadvies.nl/

https://www.houtsmabtwadvies.nl/btw-specialist/