Sociale verkiezingen
Zakelijke dienstverlening

Checklist aankoop woning

checklist aankoop woning

Status van verzekeringen:

  • Is het pand verzekerd tegen brand en aanverwante risico’s en tot hoe lang houdt de verkoper zijn polis aan (normaal tot aan de notariële akte)?
  • Is het object gelegen in een risicozone voor overstroming en/of in een overstromingsgevoelig gebied?
  • Is er een stedenbouwkundig uittreksel? Is er een omgevingsvergunning afgegeven voor het verrichten van stedenbouwkundige handelingen en/of is er een geldige bouwvergunning?

In geval van mede-eigendom is ook hetvolgende van belang:

  • Wat zegt de basisakte en de regelgeving inzake mede-eigendom (is een partïele koop / verkoop wel toegestaan of is het verboden?)
  • Wat zegt het reglement van de vereniging van eigenaren? Wat staat er in de statuten? Wanneer was de laatste vergadering en wat werd daarin beslist? Hoeveel bedragen de kosten en hoeveel moet er bijgedragen worden? Wie is de beheerder van het fonds en wat wordt ermee bekostigd? Krijgt de koper een volmacht voor de volgende algemene ledenvergadering? Wordt de door de koper gewenste bestemming niet uitgesloten door het reglement van de vereniging van eigenaren?
  • Werd er voor de woning of het appartement een conformiteitsattest afgegeven?
  • Is er voorzien in een adequate brandbeveiliging, zoals plaatsing van rookmelders?
  • Is er een clausule opgenomen voor bemiddeling van een vastgoedmakelaar? Hoeveel bedraagt de courtage?
  • Wat betreft het aspect van bodemverontreiniging; Is er een bodemverklaring of is er een rapport opgesteld naar aanleiding van een uitgevoerd bodemonderzoek, waarin beschreven is wat de aard en mate is van eventuele bodemverontreiniging? Heeft er al een vooronderzoek plaatsgevonden met aanwijzingen voor een mogelijke bodemverontreiniging?
https://investeren-vastgoed-immo-bulgarije.propenda.be/checklist-beleggingspand-kopen-huis-of-woning.html