Sociale verkiezingen
Business / Financial Services

De zin van een arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek heeft vooral zin om te (laten) onderzoeken of een van uw medewerkers na ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid, weer terug kan keren op de oude werkplek. Door afwezigheid is uw medewerker al een tijdje uit de roulatie, wat terugkeer op de oude werkplek kan bemoeilijken. De vraag is dan vaak in hoeverre uw medewerker weer kan terugkeren in de oude functie al dan niet met aanpassingen, een nieuwe functie binnen hetzelfde bedrijf of is het noodzakelijk een nieuwe werkgever te zoeken? Om dit goed te kunnen beoordelen is er een intensief onderzoek nodig. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft o.a. antwoord op deze vragen.

Een arbeidsdeskundig onderzoek, wie voert dat uit?

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt op aanvraag van de werkgever aangevraagd. De arbeidsdeskundigen van ADXpert hebben hier zeer ruime ervaring in. Er is een aantal stappen dat tijdens dit hele proces standaard genomen wordt: de arbeidsdeskundige gaat als eerste in gesprek met de werkgever en bedrijfsarts om de juiste informatie te verkrijgen. Uiteraard staan het bedrijf, de functie van de medewerker en de medewerker zelf centraal tijdens dit gesprek. Het advies van zowel de bedrijfsarts als de werkgever wordt aangehoord maar trekt hieruit nog geen conclusies. Een bedrijfsonderzoek is wat hierop volgt en het in kaart brengen van de huidige en toekomstige mogelijkheden binnen de organisatie en de mogelijkheden van de medewerker. De arbeidsdeskundige zal de interne mogelijkheden en de eventuele huidige prestatie ten aanzien van passende arbeid beoordelen. Het uitgangspunt dat hierbij gehanteerd wordt, is dat de belasting in het werk zal worden afgezet tegen de belastbaarheid van de betreffende medewerker. De hieruit voortvloeiden resultaten worden met iedereen besproken. werk-blogs.nl

Wat gebeurt er met de resultaten?

In vrijwel elke situatie zijn de resultaten die volgen uit het onderzoek leidend voor het vervolg. Dit kan zijn een re-integratietraject eerste spoor. Wat betekent dat de medewerker terugkeert binnen de eigen functie al dan niet met aanpassingen, of een nieuwe functie binnen de eigen organisatie, of re-integratie tweede spoor. Dat betekent voor de medewerker re-integratie bij een andere werkgever wordt geadviseerd om de medewerker weer zo snel mogelijk te laten terugkeren in het arbeidsproces.  Uiteraard helpen de professionals van ADXpert u ook bij het uitwerken en uitvoeren van het gehele re-integratietraject.