Sociale verkiezingen
Business / Financial Services

Een ISDE-subsidie voor jouw onderneming aanvragen?

De betekenis van een ISDE-subsidie

Ben jij van plan om een investering te doen in duurzame apparaten, dan kom je in aanmerking voor een ISDE-subsidie. Maar wat houdt deze ISDE- subsidie in? ISDE staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie. Deze ISDE-subsidie heeft jouw onderneming een tegemoetkoming bij de aankoop van warmtepompen, biomassaketels, zonneboilers en palletkachels. Zowel zakelijke gebruikers als particulieren komen in aanmerking met een ISDE-subsidie. Deze subsidie moet ervoor zorgen dat meer mensen zullen investeren in duurzame energie, zodat hierdoor de doelstellingen uit het energieakkoord gehaald kunnen worden. Wil je meer weten over de ISDE-subsidie? Bekijk dan de volgende website: https://kroesewevers.nl/kennisbank/whitepapers/isde-subsidie. Heb je vragen over de ISDE-subsidie? Dan kan je ook contact met ons opnemen. Wij voorzien je graag van de juiste informatie.

 

Wat zijn de veranderingen in 2018?

Er zijn een aantal voorwaarden gewijzigd in 2018. Zo dienen de biomassaketels aan de norm te voldoen waarbij de warmteoverdracht aan een vloeistof plaatsvindt. Hierdoor komen biomassa gestookte luchtverhitters, in de categorie biomassaketels, in aanmerking voor subsidie. Daarnaast zijn de bedragen voor warmtepompen gebaseerd op het thermische vermogen van de apparaten. Hierbij worden in sommige gevallen ook het niet-hernieuwbaar vermogen meegenomen. In 2018 telt dit niet-hernieuwbare gedeelte niet meer mee voor het vermogen waarop het subsidiebedrag is gebaseerd. Dit zorgt ervoor dat het voor een aantal lucht-waterpompen een lager subsidiebedrag beschikbaar is. Ook wordt het subsidiebedrag per 2018 voor zonneboilers met een bepaalde apparatuur oppervlakte verlaagd. Hiermee wordt gecompenseerd voor een wijziging in de berekenmethode. Deze leidt ertoe dat de opbrengsten van kleine zonneboilers stijgen. Hierdoor kunnen de uiteindelijke subsidiebedragen licht veranderen. Tenslotte moet de aanvrager per 2018 een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit kan door een bewijs te leveren in de vorm van een factuur van een installateur. Voor alle aanvragen die in 2018 binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden.

https://kroesewevers.nl/nl/