Sociale verkiezingen
Business / Financial Services

Re-integratie tweede spoor voor een nieuwe toekomst

Re-integratie tweede spoor zal worden ingezet wanneer u geen enkele andere mogelijkheid meer ziet om uw langdurig zieke medewerker binnen uw bedrijf een andere of nieuwe werkplek aan te bieden. Wanneer deze situatie zich voordoet, is het belangrijk om een re-integratiebedrijf zoals ADXpert in te schakelen.

Re-integratie tweede spoor kan naast re-integratie eerste spoor worden ingezet

Voordat re-integratie tweede spoor gestart kan worden, moet volgens de Wet verbetering Poortwachter eerst onderzocht zijn of er een passende andere functie of werkplek voor uw zieke medewerker voorhanden is. En wel binnen de vertrouwde organisatie. Ook hierbij kan ADXpert uw partner zijn. Dit wordt re-integratie eerste spoor genoemd. Re-integratie tweede spoor kan ook tegelijkertijd met re-integratie eerste spoor worden ingezet. Bij re-integratie eerste spoor wordt samen met ADXpert gekeken welke mogelijkheden er zijn om de huidige werkplek aan te passen op een dusdanige manier dat de zieke medewerker weer terug kan keren in de vertrouwde functie en werkplek. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om de functie aan te passen aan de mogelijkheden van de medewerker. Wellicht kan een gedeeltelijke werkhervatting of andere werktijden nog uitkomst bieden.

Re-integratie tweede spoor vraagt specifiek om een goede samenwerking tussen medewerker en werkgever zodat samen gezocht kan worden naar passende arbeid bij een andere werkgever. Uiteraard zal ADXpert het re-integratie tweede spoor traject nauwgezet afstemmen op de wensen én de mogelijkheden die de medewerker heeft. De werkgever ontvangt altijd een duidelijke en overzichtelijke voortgangsrapportage gedurende het gehele re-integratie tweede spoor traject.

Gevolgen aanvaarden re-integratie tweede spoor?

Bij re-integratie tweede spoor is het uitgangspunt dat de medewerker zijn of haar dienstverband bij de eigen werkgever behoudt. Ook wanneer er (tijdelijk) ander passend werk is gevonden en aanvaard. Dit betekent ook dat de ‘oude’ werkgever verantwoordelijk blijft voor een correcte re-integratie. Verloopt de re-integratie bij de ‘nieuwe’ werkgever niet naar wens, kan dit gevolgen hebben voor de ‘oude’ werkgever.

Re-integratie tweede spoor met nieuw dienstverband

Bij re-integratie tweede spoor kan het zijn dat er een nieuw dienstverband wordt aangegaan bij een nieuwe werkgever. In de vorm van een detacheringscontract kan worden kennis gemaakt met het nieuwe bedrijf. Bij goed functioneren kan er dan na een bepaalde termijn een nieuwe arbeidsovereenkomst worden gesloten. Waarna de medewerker definitief aangesteld wordt als medewerker van het nieuwe bedrijf.

ADXpert staat u bij dit gehele re-integratie traject met raad en daad bij met gedegen kennis en antwoorden op al uw Arbeidsdeskundige vragen.